La biblioteca de l’Institut d’Estudis Empordanesos compta amb un fons bibliogràfic de més de 3.000 volums, bàsicament format per monografies i publicacions periòdiques. El fons s’ha anat enriquint gràcies a les relacions d’intercanvi amb altres institucions, fundacions i centres d’estudis, així com per algunes donacions de biblioteques personals, com ara del fons de teatre Tony Montal (l’any 1995) i la biblioteca d’Albert Compte (l’any 2014).

La temàtica d’aquesta biblioteca s’emmarca en l’estudi interdisciplinari de la comarca de l’Alt Empordà i la seva àrea d’influència, i pren especial rellevància la història local, la geografia, les biografies, l’art i la literatura.

Actualment s’està treballant en la informatització del catàleg de la biblioteca per tal que properament aquest sigui consultable a través d’aquesta pàgina web.

Tothom que ho desitgi, pot consultar el nostre fons bibliogràfic en l’horari d’obertura del centre (dimarts i dijous de 17 a 19h), fent una sol·licitud via mail a l’adreça info@iee.cat.

Durant els darrers anys també s’ha posat en ordre l’arxiu de l’entitat, en especial la part que correspon a la donació de l’arxiu de teatre Tony Montal i a la donació del fons Albert Compte. Podeu consultar el seu contingut a:

Quadre_classificació_arxiu