L’Institut d’Estudis Empordanesos col·labora amb institucions públiques i de la societat civil empordanesa i catalana en l’estudi, la difusió, la divulgació i, si cal, la defensa de la realitat empordanesa. Tot el que serveixi els interessos generals és objecte d’atenció i, si pot, de col·laboració de l’Institut.

Amb aquest objectiu general, l’Institut d’Estudis Empordanesos manté relacions de col·laboració amb:

1. Institucions públiques: Ajuntaments i Consell Comarcal de l’Alt Empordà en primer lloc

2. Entitats que tenen el mateix àmbit d’actuació, sense ànim de lucre, i que coincideixin en els mateixos objectius: estudi, difusió, divulgació i defensa del patrimoni empordanès

3. Entitats superiors, que agrupin centres d’estudis, o que tinguin relació directa amb l’estudi i coneixement del medi històric, natural, econòmic i social empordanès