La conferència presenta els orígens, la història i la naturalesa d’aquesta institució educativa, fundada l’octubre de 1839 per Julián González de Soto. El 1841 l’Ajuntament en va assumir la titularitat, per tal d’atendre les dificultats econòmiques que atravessava però també per la voluntat de consolidar-la com a centre educatiu de referència. El 1845 fou reconvertit en institut públic, remot precedent de l’actual Institut Ramon Muntaner de Figueres.

La seva posada en marxa significà un gran salt endavant en el panorama educatiu de Figueres i comarca, especialment en l’àmbit de l’ensenyament mitjà. També posa de relleu la vitalitat econòmica i social de Figueres i la seva comarca en el segon terç del segle XIX, i l’interès per part de les elits i les classes mitjanes locals del moment per accedir a una major formació acadèmica sense haver-se de desplaçar fora. Alhora, el Colegio de Humanidades actuà com un element dinamitzador de la vida econòmica i cultural figuerenca. Els ensenyaments que s’hi donaven coincidien amb les necessitats pròpies de l’economia local i contribuien a la millora del nivell educatiu d’una part significativa de la seva població.

 

Josep Colls i Comas (Figueres, 1978).

Fins el 2014 ha estat professor de la Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials, de l’Àrea d’Història i institucions econòmiques. Des del 2005 és professor d’ensenyament secundari de l’àrea de Geografia i Història a l’Institut d’Educació Secundària Ramon Muntaner de Figueres.

Es va llicenciar en Història a la Universitat de Girona l’any 2000 i va obtenir el Certificat-Diploma d’Estudis Avançats (DEA) l’any 2003. Ha cursat els cursos de doctorat d’Història en aquesta mateixa universitat i va ser becari predoctoral FI-FIAP de la Generalitat de Catalunya adscrit al Centre de Recerca d’Història Rural de la Universitat de Girona. L’octubre de 2002 va presentar el treball de recerca de doctorat titulat D’artesans a pagesos. L’evolució del treball en una vila de la Catalunya moderna, Castelló d’Empúries (segles XV-XVII), dirigit pel Dr. Xavier Torres i Sans. En l’actualitat treballa en la seva tesi doctoral, codirigida pel mateix Dr. Torres i pel Dr. Gabriel Jover Abellà.

He participat en diversos grups i projectes de recerca vinculats al Centre d’Història Rural de la UdG i l’Associació d’Història Rural. Les seves principals línies de recerca són la desindustrialització i la ruralització de les viles de la regió de Girona al llarg dels segles XVI-XVII, i el processos d’expansió agrària i conflictes socioambientals en les àrees humides litorals durant l’època moderna.

Des del gener de 2014 coordinador del projecte de recerca L’Institut Ramon   Muntaner de Figueres, 1839-2014, guanyador de la XIV Beca Ciutat de Figueres.

Per a més informació