Enric Saguer Hom (Girona, 1964) és doctor en Història i professor d’Història Econòmica a la Universitat de Girona. Membre del grup de recerca Història de les Societats Rurals.

El seu principal àmbit d’estudi és la història agrària. Ha publicat diversos treballs sobre les transformacions del món rural català contemporani, centrats, en particular, en l’evolució de l’estructura de la propietat, la gestió de la gran propietat, les transformacions en el procés de treball agrari, el règim de masoveria, etc.

També ha treballat en qüestions d’història ambiental, especialment en les relacionades amb els fluxos materials dels sistemes agraris (nutrients, recursos hídrics…) i amb l’evolució històrica del paisatge rural.

Entre les seves línies de recerca trobem:

–      La gran propietat a la Catalunya contemporània. Evolució de la renda de la terra i formes de gestió patrimonial. Els registres comptables. Crisi i transformació de l’aristocràcia rural

–      La memòria oral sobre les transformacions recents en el món rural (1930-2000)

–      Dinàmica social i transformacions ambientals. Història del paisatge rural. El treball agrari i la inversió en capital-terra en la formació dels paisatges agraris mediterranis

Més informació

Presentació de la conferència a càrrec del president Pere Gifre

Presentació de la conferència a càrrec del president Pere Gifre

Enric Saguer en un moment de la conferència

Enric Saguer en un moment de la conferència