Eva Subias Pascual (Barcelona 1960) és doctora en Història per la Universitat de Barcelona i professora agregada d’Arqueologia Clàssica de la Universitat Rovira i Virgili de Tarragona, concretament del grau d’Història i del màster de Arqueologia Clàssica. També ha treballat com a docent i investigadora per la Universitat de Barcelona (1992-1995). És membre de la Comissió del Doctorat Interuniversitari en Arqueologia Clàssica (URV/UAB/ICAC) des del 2014.

Ha exercit com investigadora pel Ministerio Educación y Ciencia (1988-1991), la Generalitat de Catalunya (1991-1992), Senior Research Grant Fundació Paul Getty (1998-1999) i investigadora Ramón y Cajal (2001-2005).

És membre de diversos grups de recerca: en Arqueologia romana (AGAUR 2009 SGR 450), del Seminari de Topografia Antiga (URV), i del grup MIRMED-GIAC de recerca interuniversitari (UAB-URV-ICAC), especialitzat en Arqueologia Clàssica. Finalment, és representant del partenariat ICAC en el projecte TEMPUS “CHTMBAL – Network for Post Graduate Masters in Cultural Heritage and Tourism Management in Balkan Countries Ott. 2011/Ott. 2014”.

La seva activitat arqueològica dels darrers anys s’ha centrat en programes arquitectònics i decoratius d’edificis del període romà de la península Ibèrica, Itàlia i l’Egipte grecoromà i bizantí. Ha format part de la missió catalana d’excavacions a Oxirrinc (Egipte), des de 1992 fins 2010, i forma part de l’equip investigador del jaciment romà de Clunia nomenat per la Diputació de Burgos l’any 1995. Des del 2014 forma part de l’equip investigador del jaciment del Puig Rom (Roses, Alt Empordà), juntament amb Dolors Codina, Ignacio Fiz i Anna Maria Puig, equip que és autor del projecte El nucli fortificat de Puig Rom i el seu entorn immediat. Estudi sobre el poblament d’època visigoda a la serra de Rodes. Segle VII-X dC, pel període 2014-2017, aprovat i subvencionat pel Departament de Cultura, amb la participació de l’Ajuntament de Roses.

El projecte d’excavacions al jaciment del Puig Rom

El projecte iniciat l’any 2014 al jaciment del Puig Rom contempla tres vessants metodològiques característiques de la recerca arqueològica contemporània: l’estudi del jaciment i de la seva cultura material a partir dels sediments estratigràfics, la interpretació dels programes arquitectònics i urbanístics que defineixen l’assentament, i, finalment, la integració d’aquestes restes en el seu context geogràfic. Aquesta recerca s’inclou dins del pla del grup interinstitucional MIRMED-GIAC: Mirades sobre la Mediterrània a l’Antiguitat. D’Orient a Occident, de la Protohistòria a l’Antiguitat tardana, coordinat des de l’Institut Català d’Arqueologia Clàssica, i que integra la recerca de l’àrea d’arqueologia de les universitats Autònoma de Barcelona (UAB) i Rovira i Virgili (URV).

A nivell d’objectius, la recerca científica al Puig Rom se centra tant en revisar i establir els marges cronològics del jaciment, definir el tipus d’ocupació, reconèixer la trama urbana i caracteritzar les unitats d’hàbitat, així com en estudiar la fortificació, però també en estudiar aspectes socioeconòmics com són la transformació del model agrari, l’explotació del medi natural i dels recursos del territori en aquest període. Finalment, també s’inverteix en matèria de restauració, conservació, adequació i museïtzació de les restes descobertes.

Les dades que es tenen fins a dia d’avui són molt parcials, i provenen d’antigues excavacions al jaciment: la primera, feta l’any 1917, fou dirigida per Joaquim Folch i Torres, per encàrrec de Puig i Cadafalch des de la Junta de Museus de Barcelona. No s’hi va tornar a intervenir fins els anys 1946 i 1947, de la mà de Pere de Palol, per encàrrec de Lluís Pericot, director de la Comisaría Provincial de Excavaciones de Girona. Aquestes campanyes deixaren a la vista un seguit d’estructures d’hàbitat a tocar dels trams sud i est de la muralla, i varen proposar una cronologia entre els segles VII i VIII dC.

 

foto_1

foto_2

Dues imatges de la conferenciant, Eva Subias.