L’any 2006 s’iniciaven les excavacions al poble medieval de Santa Creu de Rodes, integrades en la línia de recerca programada pel Departament d’Història Medieval, Paleografia i Diplomàtica de la Universitat de Barcelona: Hàbitat fortificat i altres formes d’assentament a la Catalunya medieval, dirigit per l’equip d’arqueòlogues Imma Ollich, Montserrat Mataró i Anna Maria Puig, en conveni amb el Museu d’Història de Catalunya. Des del 2014 els treballs han quedat inclosos en el projecte quadriennal: Santa Creu de Rodes. L’origen i l’evolució del poble medieval i la seva relació amb el territori del cap de Creus 2014-2017, aprovat pel Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, que compta amb el suport Servei d’Arqueologia i Paleontologia de la Generalitat, l’Agència Catalana del Patrimoni Cultural i l’Ajuntament del Port de la Selva.

Darrerament, gràcies al conveni entre la Fundació Albert Tomàs i Bassols i l’esmentada Agència, signat el passat 15 d’octubre, el projecte compta també amb el suport econòmic de la Fundació, que patrocina l’estudi documental del poble i la parròquia de Santa Creu de Rodes per tres anys, fins el 2016, recerca que va a càrrec de Josep Maria Gironella. Per aquest any 2015 l’estudi també ha rebut el suport econòmic del Patronat de l’Institut Ramon Muntaner (IRMU) en la X convocatòria d’Ajuts per a la Realització de Projectes d’Investigació o de Difusió Cultural, avalada per la Fundació i l’IEE.

 

JOSEP M. GIRONELLA

Josep Maria Gironella i Granés (Castelló d’Empúries, 1978), és doctor en història medieval per la Universitat de Barcelona, i es va llicenciar, també en història, per la Universitat de Girona. Ha participat en anteriors ocasions en els cicles de conferències de l’IEE, en temàtica diversa dins del període medieval i en l’àmbit del comtat d’Empúries. El seu coneixement de l’arxiu comtal i notarial emporità li ha permès endinsar-se en aquesta població medieval tan vinculada al monestir de Sant Pere de Rodes, en el període que va dels segles XIII al XV.

 

MARINA MIQUEL I VIVES

És llicenciada en Història Medieval per la Universitat de Barcelona. Entre 1989 i 1996 va treballar com a arqueòloga professional, especialitzada en època medieval, assumint la direcció d’intervencions arqueològiques per a la Direcció General del Patrimoni Cultural de la Generalitat de Catalunya. L’any 1995 formà part de l’equip del comissariat del projecte del Museu d’Història de Catalunya, portant a terme la conceptualització i la formalització museogràfica dels àmbits dedicats a l’època medieval. L’any 1996 s’integrà en l’equip de conservadors del museu.

Des de l’any 2008 és cap de l’Àrea de Gestió de Monuments i, com a tal, té al seu càrrec la direcció i la coordinació dels projectes de recerca i museïtzació dels monuments de la Generalitat de Catalunya, entre ells, la coordinació del Projecte d’estudi i restauració del panteó reial de Santes Creus, portat a terme pel Museu d’Història de Catalunya i la Direcció General del Patrimoni Cultural (2009-2011).

Actualment, treballa en els projectes de museïtzació de la Cartoixa d’Escaladei i del castell de Miravet, i en el projecte de posada en valor del poble de Santa Creu de Rodes.

 

Foto_1

Presentació de la conferència a càrrec de Montserrat Mataró, arqueòloga territorial de Girona

Foto_2

Els conferenciants, Josep Maria Gironella i Marina Miquel

Foto_3

La presentació va comptar amb un públic nombrós i interessat