El Dr. Joan Vicente Rufi és professor de Geografia de la Universitat de Girona. Es va doctorar l’any 1998 amb la tesi El procés de construcció de l’àrea urbana de Girona. Plans, discursos i realitat, dirigida per Margarida Castañer. Ha seguit publicant articles sobre ordenació urbana a l’àrea de Girona, així com d’anàlisi del fenomen de la globalització des de l’àmbit de la geografia política. Ha incidit sobre el paper de l’Estat nació tradicional davant el creixent protagonisme de les entitats supranacionals i subestatals, la dimensió territorial de la nova economia i les noves tecnologies, l’aparició de nous territoris i nous agents socials i polítics, i la qüestió ambiental.

És també regidor de Planificació Urbanística, Habitatge i Medi Ambient de l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols.

La conferència esdevé un homenatge a la geògrafa francesa Yvette Barbaza, autora de la primera tesi doctoral sobre la geografia de la Costa Brava, editada l’any 1966 a França amb el títol Le paysage humain de la Costa Brava, fruit de 10 d’anys d’investigació, traduïda al català l’any 1988 per Edicions 62. Obra considerada clàssica i monumental, inscrita en el marc metodològic de la tradició geogràfica francesa, és un punt de referència essencial per a tota mena d’estudis sobre la Costa Brava. Barbaza fou agregada d’Història i Geografia al Centre Nacional d’Investigació Científica i catedràtica del Liceu Montaigne de París. També va ser sòcia honorària de la Societat Catalana de Geografia de l’Institut d’Estudis Catalans, que el 1998 li va atorgar el Premi Internacional Catalonia.