Amb aquesta publicació de divulgació científica, l’Institut d’Estudi Empordanesos inicia una sèrie de monografies amb format digital, amb la voluntat de sumar-se a aquesta nova modalitat d’edicions que permeten una major versatilitat en la presentació de continguts i, alhora, una reducció de les despeses habituals en les edicions en paper.

Anna Maria Puig (coord.), Els segles VIII a l’XI a través de l’arqueologia, II Congrés de l’Espai Català Transfronterer, 2021. Enllaç de consulta.