L’Institut d’Estudis Empordanesos treballa en un medi concret, l’Alt Empordà i l’Empordà per extensió, amb l’objectiu de contribuir al coneixement i la difusió de la cultura catalana des d’aquesta part del territori. I ho fa des dels àmbits que li són propis, la recerca i la difusió de les investigacions en els camps diversos de l’Arqueologia, la Història, la Geografia, l’Economia, les Ciències Naturals, les Ciències Socials i les Humanitats en general.

L’Institut d’Estudis Empordanesos s’interessa per tot el que fa referència a l’espai empordanès: tant del passat com del present, tant del patrimoni material com de l’immaterial, tant de la cultura passada i present, com de la realitat actual i futura. I amb una visió àmplia de país. Tot partint de la convicció que en un món globalitzat, treballar en petits espais de referència permet entendre realitats generals.

Línies d’actuació:

1. La difusió de la recerca en l’àmbit empordanès, especialment a través de publicacions pròpies: els Annals, les monografies i les biografies empordaneses.

2. La contribució en la difusió de la recerca empordanesa en col•laboració amb altres institucions i entitats en la publicació d’estudis i treballs.

3. La divulgació es fa a través de diferents canals, com els cicles de conferències, propis o en col•laboració amb altres entitats, i l’organització d’actes puntuals, com jornades i congressos temàtics, que permetin donar a conèixer la realitat empordanesa.

4. L’estudi i la defensa del patrimoni empordanès, a sol•licitud d’entitats municipals, o en conjunció amb altres entitats i organitzacions civils del territori.

5. La presència en els debats existents sobre el present i el futur de l’Empordà.

6. L’estímul a la recerca dels més joves, a través de la convocatòria dels Premis de treballs de recerca de batxillerat.

7. La participació en comissions públiques municipals i comarcals en les quals es requereix el parer de l’entitat.

8. La presència en les entitats que agrupen els centres d’estudis locals i comarcals a fi de contribuir a assegurar el present i el futur d’aquests centres.