L’Institut d’Estudis Empordanesos treballa en un medi concret, l’Alt Empordà i l’Empordà per extensió, amb l’objectiu de contribuir al coneixement i la difusió de la cultura catalana des d’aquesta part del territori. I ho fa des dels àmbits que li són propis, la recerca i la difusió de les investigacions en els camps diversos de l’Arqueologia, la Història, la Geografia, l’Economia, les Ciències Naturals, les Ciències Socials i les Humanitats en general.

L’Institut d’Estudis Empordanesos s’interessa per tot el que fa referència a l’espai empordanès: tant del passat com del present, tant del patrimoni material com de l’immaterial, tant de la cultura passada i present, com de la realitat actual i futura. I amb una visió àmplia de país. Tot partint de la convicció que en un món globalitzat, treballar en petits espais de referència permet entendre realitats generals.

Línies d’actuació:

1. La difusió de la recerca en l’àmbit empordanès, especialment a través de publicacions pròpies: els Annals, les monografies i les biografies empordaneses.

2. La contribució en la difusió de la recerca empordanesa en col•laboració amb altres institucions i entitats en la publicació d’estudis i treballs.

3. La divulgació es fa a través de diferents canals, com els cicles de conferències, propis o en col•laboració amb altres entitats, i l’organització d’actes puntuals, com jornades i congressos temàtics, que permetin donar a conèixer la realitat empordanesa.

4. L’estudi i la defensa del patrimoni empordanès, a sol•licitud d’entitats municipals, o en conjunció amb altres entitats i organitzacions civils del territori.

5. La presència en els debats existents sobre el present i el futur de l’Empordà.

6. L’estímul a la recerca dels més joves, a través de la convocatòria dels Premis de treballs de recerca de batxillerat.

7. La participació en comissions públiques municipals i comarcals en les quals es requereix el parer de l’entitat.

8. La presència en les entitats que agrupen els centres d’estudis locals i comarcals a fi de contribuir a assegurar el present i el futur d’aquests centres.

 

L’Institut d’Estudis Empordanesos col·labora amb institucions públiques i de la societat civil empordanesa i catalana en l’estudi, la difusió, la divulgació i, si cal, la defensa de la realitat empordanesa. Tot el que serveixi els interessos generals és objecte d’atenció i, si pot, de col·laboració de l’Institut. Amb aquest objectiu general, l’Institut d’Estudis Empordanesos manté relacions de col·laboració amb:

1. Institucions públiques: Ajuntaments i Consell Comarcal de l’Alt Empordà en primer lloc

2. Entitats que tenen el mateix àmbit d’actuació, sense ànim de lucre, i que coincideixin en els mateixos objectius: estudi, difusió, divulgació i defensa del patrimoni empordanès

3. Entitats superiors, que agrupin centres d’estudis, o que tinguin relació directa amb l’estudi i coneixement del medi històric, natural, econòmic i social empordanès