Enguany convoquem els:

XX Premi Albert Compte a treballs de recerca d’humanitats i ciències socials

XXXI Premi Josep M. Álvarez a treballs de recerca de medi ambient i natura

Des de fa uns anys, l’organització dels PREMIS JUVENILS DE TREBALLS DE RECERCA DE BATXILLERAT es convoca de forma conjunta entre l’Institut d’Estudis Empordanesos (IEE) i la Institució Alt Empordanesa per a la Defensa i l’Estudi de la Natura (IAEDEN). Amb aquests premis, les dues institucions que els organitzen pretenen posar de relleu i homenatjar la figura de dues persones, molt vinculades a la ciutat de Figueres, que, des dels seus respectius camps, exerciren un destacat paper de docents entre els joves de la comarca.

Podran concórrer a aquests premis els treballs de recerca realitzats per estudiants de batxillerat durant el curs 2020-2021.

Els treballs presentats al Premi Albert Compte tindran una temàtica relacionada amb la Geografia, la Història i l’Art, i, de manera general, sobre les ciències socials, de l’àmbit empordanès.

Els treballs presentats al Premi Josep Ma. Álvarez han de tractar temes relacionats amb la natura i el medi ambient de l’Empordà o de qualsevol altre indret del planeta. Es valorarà l’aportació de l’alumne per millorar l’estat ambiental del nostre planeta en qualsevol dels seus àmbits: conservació del patrimoni natural (espècies i hàbitats), gestió dels residus, gestió de l’aigua, consum responsable, agricultura ecològica, mobilitat sostenible, energies renovables, arquitectura bioclimàtica, decreixement econòmic, etc.

BASES

L’extensió màxima és de 100 folis DIN A4, al marge dels complements gràfics i apèndix documentals

Els treballs han de ser redactats en llengua catalana

S’hauran de presentar en format PDF, fins a un màxim de 10 MB de pes

Ni a la portada del treball ni a l’interior podrà haver signes identificatius de l’autor, només el títol i un pseudònim

Els originals s’hauran d’enviar per correu electrònic, segons la categoria a la que es vulguin presentar, a les adreces info@iee.cat (Premis Albert Compte) o iaeden@iaeden.cat (Premis Álvarez), i s’han d’acompanyar d’un document word, a part, amb les dades identificatives de l’autor: nom i cognoms, pseudònim, dades de contacte (telèfon i email), nom del tutor/a del treball i centre d’ensenyament

El termini de presentació dels treballs s’acabarà el 15 de març del 2021 a les 24:00h.

JURAT I PREMIS

El jurat estarà format per especialistes de les diferents matèries, docents i representants de l’Ajuntament de Figueres. El jurat pot deixar un premi desert si així ho estimés oportú.

El veredicte del jurat es donarà a conèixer el 22 d’abril en un acte ajustat a les circumstàncies sanitàries actuals. Es convocarà els participants i finalistes mitjançant correu electrònic.

Es concediran un màxim de tres premis per als qui concorrin al Premi Compte i tres més per als qui concorrin al Premi Álvarez. El primer premi de l’Albert Compte és de 350 € i els dos accèssits de 150 €. El primer premi dels Àlvarez és també de 350 € i els dos accèssits de 150 € cadascun.

Els primers premis de les dues convocatòries hauran de presentar una síntesi del seu treball abans del 15 de juny de 2021, per ser publicats als Annals de l’Institut d’Estudis Empordanesos, amb una extensió màxima de 15 folis DIN A4 i segons les normes de presentació de la revista.

Normes

La participació en el concurs comporta l’acceptació d’aquestes bases per part dels concursants, així com del corresponent veredicte del jurat, que serà inapel·lable.

PER A MÉS INFORMACIÓ cal adreçar-se als correus electrònics dels organitzadors:
info@iee.cat (INSTITUT D’ESTUDIS EMPORDANESOS)
iaeden@iaeden.cat (IAEDEN)


 

 

 

Els premis compten amb el suport de l’Ajuntament de Figueres i l’Institut Ramon Muntaner.

 

 

 

 

 

Descarrega el díptic:

Premis_Recerca_2021