Aquest any 2018 l’Institut d’Estudis Empordanesos ha resultat beneficiari de la subvenció que atorga el Servei Públic d’Ocupació de Catalunya per a la contractació d’una persona jove en pràctiques, en el marc del Programa operatiu d’Ocupació Juvenil 2014-2020, subvenció cofinançada entre la Iniciativa d’Ocupació Juvenil i el Fons Social Europeu.

La selecció dels candidats ha estat realitzada entre un grup de joves inscrits en el Programa de Garantia Juvenil a Catalunya, que reunien els requisits per al lloc de treball a cobrir. Finalment ha estat seleccionada Cristina Costafoto, graduada en Història de l’Art.

Al respecte d’aquest programa, l’any 2012 el Parlament Europeu emetia una resolució sobre Iniciativa d’Oportunitats per a la Joventut, per tal de fer front a la preocupant situació de desocupació juvenil. Per a recolzar les mesures establertes, el 2013 el Consell Europeu creava l’Iniciativa sobre l’Ocupació Juvenil, amb una dotació de 6.000 milions d’euros per al període 2014-2020. En l’àmbit estatal, Espanya ha posat en marxa un Programa Operatiu d’Ocupació Juvenil (POEJ), en el marc del Fons Social Europeu per al mateix període.

En aquest context europeu i estatal, la Generalitat de Catalunya disposa del document Bases per a l’estratègia d’ocupació Juvenil a Catalunya. El document estableix, entre altres, el finançament que hi destina i tota la programació de posada en marxa i avaluació, així com la col·laboració amb els ajuntaments, el consells comarcals de Catalunya i entitats sense ànim de lucre que estiguin constituïdes i tinguin centre de treball a Catalunya.

Les esmentades bases permeten la contractació de persones amb títol o certificat de professionalitat i que siguin beneficiàries del Programa de Garantia Juvenil a Catalunyaper, tal de prestar els seus serveis, sota la modalitat de pràctiques, durant un període de sis mesos i a jornada complerta. Aquestes pràctiques han de servir per adquirir aptituds i desenvolupament professional i experiència en el mercat laboral, sota la supervisió d’un tutor/a. Entre els anys 2016 i 2017 més de 2.000 joves han estat contractats mitjançant aquest sistema.

 

(Pla_pr340ctiques.pdf)