Recerca arqueològica 2018-2021

En tant que entitat de recerca, l’Institut d’Estudis Empordanesos es va presentar al concurs públic del Departament de Cultural de la Generalitat de Catalunya per a l’aprovació de projectes quadriennals de recerca en matèria d’arqueologia i paleontologia per al període 2018-2021. El projecte, amb el títol La fundació de la parròquia de Santa Maria de Castelló d’Empúries (Alt Empordà). L’evolució dels edificis cultuals (segles VIII-XV), fou aprovat per la Subdirecció General del Patrimoni Arquitectònic, Arqueològic i Paleontològic, per la qual cosa va comptar amb el finançament de la Generalitat.

Gràcies al conveni signat el 5 de maig de 2019 amb l’Ajuntament de Castelló d’Empúries i l’Institut Ramon Muntaner (IRMU), aquestes institucions varen acordar donar suport a l’IEE per als 4 anys del període de la recerca. Així mateix, també va rebre el suport del Museu d’Història de Catalunya.

El projecte va comptar amb un equip interdisciplinari de més de 20 d’especialistes,  dirigits per la Dra. Anna Maria Puig Griessenberger, tots ells amb llarga experiència en el camp de la recerca, equip que va garantir la qualitat dels treballs realitzats per tal d’assolir els objectius plantejats. Aquests es poden resumir, breument, en conèixer i caracteritzar el tipus poblament format l’entorn de la parròquia de Castelló al llarg dels segles VIII fins a la construcció de la basílica al segle XIV, així com del paleopaisatge del seu entorn immediat.

informe_2018

informe_2019

informe_2020

informe_2021