Activitat productiva i transformació del medi empordanés
Com hem vingut fent en els dos darrers anys, i amb esperit de perseverar, oferim un nou cicle de conferències adreçat als socis i al públic interessat en el coneixement dels homes i les dones del passat empordanès. Aquest any hem triat unes sessions centrades en l’activitat productiva i el medi, una manera de recordar i d’homenatjar els dos grans referents de la Geografia empordanesa: Albert Compte i Yvette Barbaza.

El cicle s’estructura en dues etapes, de gener a juny i de setembre a desembre. En la primera part de l’any ens centrarem en presentar els grans trets de l’activitat productiva i la seva incidència sobre el medi. En la darrera, valorarem les transformacions, especialment, dels darrers cinquanta anys del segle XX.

Totes les sessions es faran a La Cate, a ¼ de 9 del vespre.

Esperem que aquestes sessions puguin ser del vostre interès.

CICLE DE CONFERÈNCIES 2014
ACTIVITAT PRODUCTIVA I TRANSFORMACIÓ DEL MEDI EMPORDANÈS
La societat empordanesa ha establert una relació canviant amb el medi a fi d’aconseguir el necessari per a la seva subsistència. De ser el medi el que ha condicionat l’activitat productiva, en els darrers cinquanta anys la relació ha canviat: el medi s’ha alterat com no ho havia fet al llarg de la història.

Les relacions home-medi, els vells temes de la geografia, són objecte d’atenció en aquest cicle que es proposa, sobretot, per contextualitzar i analitzar les transformacions recents que estem vivint. Només si som capaços d’entendre els processos estarem en disposició d’aproximar-nos a la realitat canviant en què estem immersos.

El cicle té per objecte central posar sobre la taula els dos grans treballs sobre la història i la geografia de l’Empordà del segle XX, les dades dels quals s’aturen ara fa cinquanta anys, la tesi doctoral d’Albert Compte, El Alto Ampurdán, publicada el 1963, i la tesi doctoral d’Yvette Barbaza, Le paysage humain de la Costa Brava, publicada en francès el 1966. És l’evolució d’aquests paisatges humans els que seran objecte d’atenció amb l’objectiu d’oferir pautes per a la reflexió i el debat.

Els precedents

1. Dels orígens de l’agricultura a l’agricultura exportadora d’època romana. Producció i transformació; Joaquim Tremoleda, 30 de gener de 2014

2. La manufactura medieval: salines, molineria i draperia en el XIV; Josep M. Gironella, 27 de febrer de 2014

3. De la farga a l’alt forn. L’obtenció del ferro empordanès; Marià Baig, 27 de març de 2014

4. L’expansió de l’agricultura empordanesa (s. XVII-XIX): limitacions a un model de creixement agrari; Pere Gifre, 24 d’abril de 2014

5. L’activitat pesquera tradicional; Marcel Pujol, 29 de maig de 2014

El canvi

1. Figueres, una ciutat a l’època de la industrialització (1840-1930); Jaume Santaló, 26 de juny de 2014

Després de 1950. Tot valorant la gran transformació

1. Transformacions socials en el món rural empordanès durant el segle XX; Enric Sagué, 25 de setembre de 2014

2. Yvette Barbaza i El paisatge humà de la Costa Brava, 1966; Joan Vicente, 30 d’octubre de 2014

3. El turisme: fenomen transformador del litoral empordanès; Rosa M. Fraguell, 27 de novembre de 2014

4. La població empordanesa i la immigració (1950-2014); Josep Playà, 11 de desembre de 2014

Carta de presentació (pdf)