Rosa Maria Fraguell Sansbelló és doctora en Geografia Humana i professora titular de Geografia de l’Àrea de coneixement de Geografia Humana de la Universitat de Girona, i membre del grup de recerca Laboratori d’anàlisi i gestió del paisatge.

Les seves línies d’investigació se centren en l’estudi de la geografia urbana, la geografia del turisme (especialment el turisme residencial), el medi ambient i en el disseny d’estratègies per a la gestió integrada i el desenvolupament sostenible del territori. Les àrees geogràfiques d’anàlisi són les zones del litoral, els espais naturals protegits i els rurals, sobretot del nostre entorn, però també d’alguns països llatinoamericans.

Publicacions