XVI Premi Albert Compte a treballs de recerca d’humanitats i ciències socials

XXVII Premi Josep M. Álvarez a treballs de recerca ambiental

III Premi Narcís Fages de Romà a treballs de recerca en temes de viticultura i enologia

Des de fa uns anys, l’organització dels PREMIS JUVENILS DE TREBALLS DE RECERCA DE BATXILLERAT es convoca de forma conjunta entre l’Institut d’Estudis Empordanesos (IEE), la Institució Alt Empordanesa per a la Defensa i l’Estudi de la Natura (IAEDEN) -que ja s’havia sumat a la convocatòria l’any 2013- i la Càtedra de Viticultura i Enologia Narcís Fages de Romà, de la Universitat de Girona. Amb aquests premis, les tres institucions que els organitzen pretenen posar de relleu i homenatjar la figura de tres persones, molt vinculades a la ciutat de Figueres, que, des dels seus respectius camps, exerciren un destacat paper de docents entre els joves de la comarca. Els premis compten amb el suport de l’Ajuntament de Figueres i l’Institut Ramon Muntaner.

BASES

Podran concórrer a aquests premis els treballs de recerca realitzats per estudiants de batxillerat durant el curs 2016-2017.

Els treballs presentats al Premi Albert Compte tindran una temàtica relacionada amb la Geografia, la Història i l’Art, i, de manera general, sobre les ciències socials, de l’àmbit empordanès.

Els treballs presentats al Premi Josep Ma. Álvarez han de tractar temes relacionats amb la natura i el medi ambient de l’Empordà o de qualsevol altre indret del planeta. Es valorarà l’aportació de l’alumne per millorar l’estat ambiental del nostre planeta en qualsevol dels seus àmbits: conservació del patrimoni natural (espècies i hàbitats), gestió dels residus, gestió de l’aigua, consum responsable, agricultura ecològica, mobilitat sostenible, energies renovables, arquitectura bioclimàtica, decreixement econòmic, etc.

Els treballs presentats al Premi Narcís Fages de Romà hauran de tractar temes relacionats amb la viticultura, l’elaboració del vi i qualsevol tema relacionat amb l’entorn cultural del vi (història, art, literatura…) a les comarques gironines, preferentment a l’Empordà.

Al marge dels complements gràfics i apèndix documentals, els treballs tindran una extensió màxima de 100 folis DIN A4.

Tots els treballs han de ser redactats en llengua catalana.

Tots els treballs s’hauran de presentar en format PDF, els quals podran carregar fins 10 MB de pes. Ni en la portada del treball ni en l’interior podrà haver signes identificatius, només el títol i un pseudònim. El PDF s’haurà d’enviar a l’adreça info@iee.cat.

Les dades identificatives dels concursants: el nom de l’autor, títol del treball, adreça, telèfon, e-mail, núm. DNI, tutor/a i centre d’ensenyament, es faran arribar en un sobre tancat a la seu de l’Institut d’Estudis Empordanesos, Avinguda Pirineus 19, B4, de Figueres, tots els dimarts i els dijous laborables, de 5 a 7 de la tarda; també es podran fer arribar per correu certificat a la mateixa adreça.

El termini de presentació dels treballs s’acabarà el 26 de maig del 2017 a les 24:00h.

Es concediran un màxim de tres premis per als qui concorrin al Premi Compte, tres més per als qui concorrin al Premi Álvarez i altres tres pel Premi Narcís Fages de Romà: un primer de 350 euros i dos accèssits de 150 euros.

Els primers premis de les tres convocatòries hauran de presentar una síntesi del seu treball abans del 30 d’abril de 2018, per ser publicats als Annals de l’Institut d’Estudis Empordanesos, amb una extensió màxima de 15 folis DIN A4 i segons les normes de presentació de la revista (http://iee.cat/wp-content/uploads/2013/12/normes_annals1.pdf).

JURAT

El jurat estarà format per especialistes de les diferents matèries, docents i representants de l’Ajuntament de Figueres.

El veredicte del jurat es donarà a conèixer a finals del mes de juny en un acte públic on es farà el lliurement dels premis guanyadors. Aquest acte s’anunciarà prèviament i es convocarà els participants finalistes.

La participació en el concurs comporta l’acceptació d’aquestes bases per part dels concursants, així com del corresponent veredicte del jurat, que serà inapel·lable.

Per a més informació cal adreçar-se al correu electrònic info@iee.cat, iaeden@iaeden.cat, catedra.ve@udg.edu

triptic_recerca_2017